Information om Mind Recovery

Välkommen till

Information om utbildning i Mind Recovery Systems®

Christer Karlsson och Tomas Enhager informerar om Mind Recovery Systems – en teorimodell och praktiska verktyg.

  • Historien och utvecklingen bakom Mind Recovery
  • Utbildningens innehåll och upplägg
  • Förväntade resultat av att använda Mind Recovery
  • Att arbeta med Mind Recovery Systems på heltid
  • Frågor och svar

En tredje utbildning i Mind Recovery Systems startar under våren 2019 i Malmö.

Utbildningen innefattar teori, praktik och handledning. Mellan kurstillfällena hittar deltagarna egna klienter och får handledning i att arbeta med dessa.

Vid utbildningens slut, efter ca 60 timmar utbildning och minst  120 handledda klient-timmar som är redovisade och godkända erhåller deltagarna diplom från Enhager och partners och får på egen hand arbeta med Mind Recovery Systems.

För att få delta i själva utbildningen krävs ett godkännande från Enhager och partners.

Som diplomerad pedagog äger man rätt att arbeta med klienter enligt Mind Recovery Systems. Som certifierad pedagog listas man på denna hemsida som pedagog vi rekommenderar.

Kursdatum i Malmö är 16 – 17 maj, 15 – 16 augusti, 12 – 13 september och 17 – 18 oktober. Lokal meddelas senare.

För information, eller anmälan av intresse för att vara med på utbildningen, mejla kristina@mindrecovery.se

Christer Karlsson                               Tomas Enhager

Kursansvarig                                        VD, Enhager och partners AB

Kursledare                                              Kursledare

MIND RECOVERY SYSTEMS